Regulamin 2015

1. Właściciel

Właścicielem galerii internetowej sklep.sawka.pl jest firma HS concept z siedzibą w Szczecinie 70-475, al. Wojska Polskiego 40/U3, NIP 852-191-21-91, REGON: 811615774.


2. Strony Transakcji

Stroną dokonującą zakupów w galerii internetowej sklep.sawka.pl, zwaną dalej Nabywcą jest osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie galerii internetowej sklep.sawka.pl jest właściciel - firma HS concept, zwany dalej Galerią.


3. Przedmiot transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW galerii internetowej sklep.sawka.pl, w chwili składania zamówienia. Wszystkie rysunki, z wyjątkiem oznaczonych jako "Oryginał", są reprodukcjami w formie druku.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Galerii wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Galerii.

Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.


4. Składanie zamówień

Składanie zamówień w galerii internetowej sklep.sawka.pl odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i Płacę", zamówienie uważa się za wiążące. Ten moment jest również potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego regulaminu przez Nabywcę.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

W przypadku, kiedy Galeria nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została już wpłacona na konto Galerii, Galeria zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie. Jeżeli Nabywca nie będzie usatysfakcjonowany proponowanym rozwiązaniem, Galeria zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy. Ponieważ ani Galeria, ani serwis transakcyjny PayU nie mają wglądu w dane transakcyjne klienta, Nabywca będzie poproszony o podanie numeru konta, na które zostaną przelane pieniądze.


5. Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

- Karta kredytowa

- Przelew z banku

Galeria sklep.sawka.pl w celu zapewnienia swoim klientom jak największego bezpieczeństwa transakcji korzysta z usług renomowanego Serwisu Transakcyjnego PayU.

Informacje o transakcji przekazywane są w bezpiecznym 128 bitowym połączeniu SSL bezpośrednio do Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych lub banku i nie są udostępniane ani do wiadomości Galerii, ani do wiadomości serwisu PayU.

Jeżeli Klient wybrał opcję przelewu bezpośrednio na rachunek Galerii to opłatę należy kierować na numer rachunku 82 2490 0005 0000 4600 1753 7617 prowadzony w Alior Bank SA.

Nabywca zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Galerii zamówienia w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Nabywcę, Galeria ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany drogą mailową.


6. Czas realizacji zamówienia

Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Galerię oraz czas wysyłki, w zależności od wybranej formy płatności i formy dostawy (Poczta Polska, firma kurierska UPS).

Czas wysyłki uzależniony jest od formy dostawy wybranej przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Galerii potwierdzająca złożenie zamówienia oraz wpływ środków na konto Galerii.

Galeria zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.


7. Formy przesyłki

Podane ceny wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej wyszczególnione i opisane zostały oferowane w naszej Galerii formy przesyłek:

a. Odbiór osobisty - 0 PLN - zamówione produkty można odebrać w Galerii Henryka Sawki w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 40, w godzinach jej otwarcia.

b. Poczta Polska (list polecony) - 6 PLN - czas dostarczenia paczki przez Pocztę Polską wynosi około 2 dni roboczych. Przesyłki rozwożone są przez pracowników poczty w godzinach od 8-20. Jeśli w tym czasie listonosz nie zastanie nikogo w domu, zostawia awizo, z którym należy odebrać przesyłkę w Państwa Urzędzie Pocztowym w ciągu 14 dni. (Forma transportu dostępna tylko dla produktów o małych wymiarach).

c. Poczta Polska (przesyłka priorytetowa) - 12 PLN - czas dostarczenia paczki przez Pocztę Polską wynosi około 2 dni roboczych. Przesyłki rozwożone są przez pracowników poczty w godzinach od 8-20. Jeśli w tym czasie listonosz nie zastanie nikogo w domu, zostawia awizo, z którym należy odebrać paczkę w Państwa Urzędzie Pocztowym w ciągu 14 dni.

d. Kurier UPS - 15 PLN - paczki wysyłane kurierem są do Państwa dyspozycji w następnym dniu roboczym od momentu wysłania przez nas towaru.

Uwaga! Jeżeli będą Państwo podejrzewać, że zawartość paczki jest uszkodzona to należy otworzyć paczkę przy listonoszu lub na Poczcie w obecności pracowników Poczty Polskiej, którzy otworzą paczkę komisyjnie i spiszą protokół, jeżeli zawartość jest faktycznie uszkodzona. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe. Takie same zasady obowiązują przy dostawie kurierem.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Nabywcę w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Nabywca.


8. Zwroty i reklamacje


REKLAMACJE

W przypadku niezgodności towaru z umową Galeria ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu. W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Nabywca ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres Sprzedającego (Galeria Henryka Sawki, al. Wojska Polskiego 40/u3, 70-475 Szczecin), z dopiskiem: „Reklamacja". Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące owe wady na adres: reklamacje@sawka.pl.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Nabywcy, Sprzedający naprawi lub wymieni Nabywcy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Nabywcy reklamowany produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.


ZWROTY

Nabywca, dokonujący zakupów w Galerii może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Galerii bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@sawka.pl bądź też listownie na adres:

Galeria Henryka Sawki, al. Wojska Polskiego 40/u3, 70-475 Szczecin

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Nabywca.

Galeria jest zobowiązana do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Nabywcy).

Galeria ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.


9. Zastrzeżenia prawne

Wszystkie informacje, rysunki oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Galerii użyte są w celach informacyjnych.

Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy w zakładce Regulamin (http://sklep.sawka.pl/strona/regulamin-2015) W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Nabywcę obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Nabywca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Nabywca wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę HS concept, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem (http://sklep.sawka.pl/strona/polityka-prywatnosci). Dane te nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celu realizacji zawartej umowy. Jednocześnie informujemy, że Nabywca dysponuje prawem wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania i usuwania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl